Plastlådor

Ett förvaringssystem med obegränsade möjligheter

När du behöver en effektiv och utrymmesbesparande smådelsförvaring så är plastlådor och backar ett val som ger många flexibla lösningar.

Ett komplett förvaringssystem för smådelshantering inom allt från lager till industri som bygger på ett heltäckande sortiment av lådor och modul- och förrådsbackar. Det finns lika många variationer av lådor som det finns användare. Serie 45 och 90 är anpassade för att passa på hyllställ, deras djup är 300, 400 eller 500 mm. Bredden på lådorna är också anpassade för att passa ett hyllplan tex så är 45 lådorna 188 eller 94 mm breda vilket gör att man får in 5 eller 10 lådor i bredd.

Våra backar och lådsystem från Schoeller Arca Systems tillverkas av de mest miljöanpassade plastsorterna.
För vidare information klicka här

Modulback serie 90

Lagerlåda serie 45

Transportvagn