Maxipacker

Detta är ett unikt och patenterat lagringssystem som möjliggör en rationell och ekonomisk pallhantering. Detta system bygger på en vanlig Cubic djupstapling fast där maxipackern arbetar självständigt i ställaget. Eftersom trucken inte behöver köra in i ställaget så kapar man körtiden och minskar risken för påkörningsolyckor radikalt.
Maxipacker styrs trådlöst från trucken. Maxipacker ökar flexibiliteten eftersom man kan ha olika produkter på planen, vilket inte är möjligt i en vanlig Cubic djupstapling.

Tekniska data Maxipacker
RS96-1t RS96-1,5t
Motor Elektrisk, batteri Elektrisk, batteri
Kapacitet kg 1000 1500
Hastighet med last m/s 0,65 0,65
Hastighet utan last m/s 0,95 0,65
Drivmotor kW 0,16 0,16
Lyftmotor kW 0,16 0,16
Batterityp gele-syra blybatteri gele-syra blybatteri
Kapacitet V/Ah 24/50 24/50
Laddtid h <8 <8
Vikt kg 2×24 2×24
Batteriladdare
Strömförsörjning V/A 230/10 230/10
Radiosändare
Frekvens MHz 433 433
Strömförsöjning V/mA 12-24 DC/100 12-24 DC/100
Vikt utan batterier
Pallstorlek 1200 x 800 170 kg 170 kg
Pallstorlek 1200 x 1000 180 kg 180 kg
Pallstorlek 1200 x 1000/800 180 kg 180 kg
Tekniska data Ställage
A Sektionsmått mm 1350, 1400, 1450, 1500
B Fritt mått mellan löpskenor mm 922
C Stolpbredd mm 90, 110
D Lägsta nivå över golv mm 300
E Pallhöjd
F Minsta avstånd mellan gods och pall mm 300